Prysg yw un o brif gwmnïau cyfieithu Cymru, sy'n darparu gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd ledled y DU.

Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau Cymraeg atodol sy'n cynnwys trawsgrifio a throsleisio, hwyluso gweithdai a chynadleddau, hyfforddiant iaith a meithrin sgiliau.

Prysg is one of Wales' leading Welsh/English translation companies, providing written translation and interpreting services throughout the UK.

We also offer a wide range of supplementary Welsh language services which include transcription and voiceovers, workshop and conference facilitation, language training and skills development.